Contact Handige links voor patiënten Handige links voor zorgprofessionals Menu

News

schermafbeelding-2021-04-30-105441.jpg
Published: 15-01-2024

Stichting Sacha Swarttouw-Hijmans, subsidieronde 2024

https://dccg.nl/files/original/stichting-ssh-formulier-2024.doc

Er kunnen weer aanvragen worden gedaan voor subsidies van de Swarttouw Stichting. Graag insturen voor 10 maart 2024 via bijgesloten formulier. 

Read more
schermafbeelding-2023-08-01-133923.jpg
Published: 01-08-2023

PLCR 10 jaar 18 september 2023

Op 18 september 2023 organiseert het centraal studieteam van PLCRC een symposium voor zorgprofessionals ter ere van hun 10-jarig bestaan als cohortstudie van de DCCG. Verschillende betrokken onderzoekers zullen resultaten presenteren die in de afgelopen 10 jaar zijn behaald en ze blikken samen vooruit op de toekomst en mogelijkheden van PCLRC. 

 

Read more
schermafbeelding-2022-11-30-210434.jpg
Published: 30-11-2022

ESMO2022: neoadjuvante therapie voor mismatch repair deficiëntie tumoren

Op de voorbije ESMO meeting in Parijs werden de resultaten gepresenteerd van de NICHE-2 studie. In deze studie werden patienten met mismatch repair deficiënte tumoren, voor de operatie behandeld met immunotherapie. Deze mismatch repair deficiënte tumoren bevatten veel DNA mutaties, waardoor het lichaam de tumorcellen uiteindelijk beschouwd als lichaamsvreemd. Hierdoor worden deze tumoren meer aangevallen door het immuunsysteem en kan door het aansturen van het immuunsysteem met immunotherapie extra anti-tumor effect bekomen worden bij deze tumoren. Na de operatie, bleek uit microscopisch onderzoek door pathologen, de tumor in 95% van de patiënten grotendeels weg te zijn (nog minder dan 10% van de tumorcellen bleven over). In 67% van de patiënten kon de patholoog zelfs helemaal geen tumorcellen meer vinden onder de microscoop. Het onderzoek, geleid door Dr. Myriam Chalabi van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, werd met enthousiasme onthaald en baant de weg naar een nieuwe manier om coloreactale tumoren tumoren te behandelen.

Read more
img-4210.jpg
Published: 22-11-2022

DCCG heidag oktober 2022

Doelstellingen en waarden van de DCCG evalueren

Read more
schermafbeelding-2021-07-06-190057.jpg
Published: 01-08-2022

Levertransplantatie bij patienten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom

Bij bepaalde subgroep patienten met naar de lever gemetastaseerd colorectaal carcinoom is levertransplantatie een mogelijkheid.

Read more
schermafbeelding-2021-07-06-190057.jpg
Published: 27-07-2022

Overgewicht en risico op colorectaal carcinoom

Door te kijken naar de cumulatieve blootstelling aan overgewicht tijdens het leven (in plaats van 1 meetmoment) wordt hoger risico dan eerder op colorectaal carcinoom aangetoond.

Read more
kerncijfers-darmkanker.png
Published: 16-06-2022

Kerncijfers darmkanker 2021

Sinds recent zijn de kerncijfers voor colorectaal carcinoom beschikbaar. Bijna 13.000 mensen kregen de diagnose colorectaal carcinoom in 2021. De verdeling van patiënten in stadium I tot en met IV was ongeveer 25% per stadium. 

Read more
closeup-infuus-handen.jpg
Published: 06-06-2022

Patronen in uitzaaiingen van dikke darmkanker

Uitzaaiingen van darmkanker komen het meest voor in de lever (51%), long (33%) en peritoneum (22%). Lokale behandeling wordt steeds meer toegepast. Dit is gebaseerd op recent onderzoek gebaseerd op NKR data.

Read more
240-f-271488913-pr2kf7fhipeyd7gq7v75sl1fy5tv4bpk.jpg
Published: 17-05-2022

Publicatie QUALITAS studie

Afgelopen maand zijn de resultaten van de QUALITAS studie gepubliceerd. QUALITAS was een substudie van PLCRC, waarbij is gekeken naar de kwaliteit van leven van patiënten die behandeld zijn met TAS-102 (Lonsurf).Read more
240-f-300543488-3hzghyhswy3nbliz8fbhfpdfg02fmmbg.jpg
Published: 15-04-2022

Long-term safety data S-1 after switch from capecitabine of 5FU

The outcome was evaluated of 47 Dutch patients who switched from capecitabine to S-1 due to hand-foot syndrome or cardiac toxicity, derived from a prospective cohort study. S-1 was well tolerated in all patients, indicating that S-1 is of special interest for this patient population.  All patients with capecitabine-induced hand-foot syndrome experienced a lower grade or complete resolution of symptoms after switch to S-1. All patients with capecitabine-induced coronary artery vasospasm did not experience recurrent chest pain after switch to S-1. S-1 is well tolerated in patients with capecitabine-induced toxicities. A switch from capecitabine to S-1 does not appear to compromise efficacy of treatment.

Read more
240-f-470684415-a8ueqyil1pv1awyjmtolo7vfhyj3r3pu.jpg
Published: 06-04-2022

Zes interviews m.b.t. colorectaal carcinoom

In Oncologie Vandaag werden op 25 maart jl. zes interviews geplaatst over colorectaal carcinoom

Read more
schermafbeelding-2021-04-15-190821.jpg
Published: 23-12-2021

KWF financiert 6 verschillende onderzoeksprojecten naar dikke darm kanker

In de meest recente ronde (implementatie call 2021-2) worden 45 onderzoeken gefinancierd waarvan 6 onderzoeksprojecten met betrekking tot dikke darm kanker.

Read more
joeri.jpg
Published: 23-12-2021

Dubbeltherapie bij mCRC met BRAF V600E mutatie

In Oncologie Vandaag interview met Joeri Doema, internist-oncoloog, over dubbeltherapie bij gemetaseerd CRC met BRAF V600E mutatie.

Link onder „read more

Read more
240-f-299432637-3lcqsn9zxvw81tcwu4k9wlr7svjqn2eh.jpg
Published: 26-11-2021

werkvermogen van patiënten met stadium I-IV colon carcinoom gedurende de eerste 2 jaar na diagnose: resultaten van PLCRC

In een recent gepubliceerd onderzoek o.b.v. PLCRC data kwam naar voren dat bij patienten met stadium I-III CRC langdurig een lager werkvermogen behouden. Bij patiënten die alleen een operatie ondergaan, duurde dit ong. 18 maanden. Bij patiënten met een adjuvante behandeling duurde dit 2 jaar. Bij patiënten met een stadium IV CRC werd er in de eerste 2 jaar na diagnose geen verbetering in werkvermogen zien.

Read more
download-2-.jpg
Published: 31-10-2021

Enkele recent gepubliseerde papers m.b.t. CRC

Zes interessante artikelen over CRC-gerelateerde onderwerpen van de afgelopen tijd

Read more
schermafbeelding-2021-10-20-115753.jpg
Published: 20-10-2021

ctDNA op weg naar kliniek

liquid biomarkers zijn in opkomst. In een interview in Oncologie Vandaag schets dr. Remond Fijneman hoever deze ontwikkeling inmiddels is gevorderd bij het colorectaalcarcinoom

Read more
download-1-.jpg
Published: 20-10-2021

Interview met prof. dr. Harm Rutten over locally advanced en recidief rectumcarcinoom

In een interview in Oncologie.nu bespreekt prof. dr. Harm Rutten het thema van zijn afscheidssymposium van afgelopen 8 juli

Read more
schermafbeelding-2021-10-01-135032.jpg
Published: 01-10-2021

MEDtalks: ESMO-nieuws op het gebied van colorectaal carcinoom

Dr. Jeanine Roodhart bediscusseerd met presentator Inge Diepman het belangrijke ESMO-nieuws op het gebied van colorectaal carcinoom.

Read more
schermafbeelding-2021-10-01-133127.jpg
Published: 01-10-2021

ESMO21: temozolamide plus immuuntherapie bij gemetastaseerd MSS MGMT-onderdrukt colorectaal carcinoom

Veelbelovende resultaten van fase 2 studie uit Italie.

Read more
schermafbeelding-2021-10-01-133613.jpg
Published: 01-10-2021

ESMO21: Adavosertib verbetert PFS bij gemetastaseerd RAS- en TP53 gemuteerd colorectaal carcinoom

Dit blijkt uit een studie die op ESMO 2021 werd gepresenteerd

Read more
schermafbeelding-2021-10-01-134341.jpg
Published: 01-10-2021

Flashmob studie bij gemetastaseerd colorectaal carcinoom

Flashmob studie maakt inzet van intensieve systeemtherapie bij gemetastaseerd colorectaalcarcinoom snel inzichtelijk.

Read more
schermafbeelding-2020-11-09-201340.jpg
Published: 01-10-2021

Moleculaire bepaling bij colorectaalcarcinoom is meer dan RAS/RAF en MSI status

Met moleculaire diagnostiek is meer maatwerk mogelijk. Interview met medisch oncoloog dr. Jeanine Roodhart, UMC Utrecht.

Read more
download.jpg
Published: 01-10-2021

Het effect van het bevolkingsonderzoek op darmkankerdiagnoses

Myrtle Krul is arts-onderzoeker en presenteerde deze ASCO een analyse van het Nederlandse bevolkingsonderzoek naar darmkanker

Read more
schermafbeelding-2021-07-06-190057.jpg
Published: 01-10-2021

Rol van moleculaire diagnostiek bij patienten met stadium II CRC

Helpt moleculaire diagnostiek bij de selectie van patienten met  stadium II CRC voor adjuvante chemotherapie?

Read more
schermafbeelding-2021-07-06-190057.jpg
Published: 01-10-2021

Delphi-overeenkomst over endoscopische tatoeages in het colon

Lees over Delphi-overeenkomst omtrent endoscopische tatoeages voor laesies in het colon.

Read more
ae0c358b-4e39-4a94-bfc5-8f0541922c97-10652-blockcolumn1zoom1.jpg
Published: 14-08-2021

Onderzoek naar genetische kenmerken bij patiënten onder de 25 jaar met colorectaal carcinoom

Genetisch onderzoek bij Nederlands onder de 25 jaar met kanker aan de dikke darm vormen 0,1% van het totaal aantal darmkankerpatienten. Genetisch onderzoek bij deze groep patienten laat zien dat zij een unieke groep zijn.

Read more
dna-sequencing-witweg.jpg
Published: 14-08-2021

Risico op erfelijke darmkanker beter in kaart

Via samenwerkingsverband wordt kennis over erfelijke afwijkingen en risico op darmkanker beter in beeld gebracht.

Read more
Published: 01-08-2021

Nieuwe ontlastingstest kan darmkankerscreening verder verbeteren

Een nieuwe test om darmkanker op te sporen in de ontlasting kijkt niet alleen naar spoortjes bloed, maar ook naar twee extra eiwitten. Daardoor kan een hoog-risico voorstadium van darmkanker (gevorderde poliepen) beter worden opgespoord.

Read more
schermafbeelding-2020-11-09-201340.jpg
Published: 01-08-2021

Nieuws van ASCO 2021 Annual Meeting omtrent colorectaal carcinoom

Interview in Oncologie Vandaag: internist-oncoloog dr. Jeanine Roodhart bespreekt aantal studies over de behandeling van gemetastaseerd colorectaal carcinoom die op ASCO 2021 Annual Meeting werden gepresenteerd.

 

Read more
straatbeeld.jpg
Published: 06-07-2021

Van IKNL: opkomstpercentage van het BVO darmkanker is in Nederland hoger dan in andere landen in Europa

Dit is op basis van een onderzoek naar darmkankerscreening in 21 Europese landen

Read more
vrouw-in-gesprek-met-arts.jpg
Published: 06-07-2021

Onderzoek naar gezondheidswinst versus bijwerkingen door adjuvante chemotherapie bij patienten met stadium II of III colorectaal carcinoom

Onderzoek op basis van PLCRC data naar kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit bij adjuvante chemotherapie bij patienten met stadium II of III colorectaal carcinoom.

Read more
petur.jpg
Published: 06-07-2021

Vroegtijdige moleculaire diagnostiek van belang bij gemetastaseerd colorectaal carcinoom

Bij voorkeur gebeurt moleculaire diagnostiek voor de start van de eerstelijnsbehandeling

Read more
1200-1.jpg
Published: 06-07-2021

Belangrijkste nieuws over colorectaal carcinoom van de ASCO Annual meeting 2021

Miriam Koopman bespreekt in de Oncologiejournaal 2021 van MED talks

Read more
schermafbeelding-2021-07-06-190057.jpg
Published: 06-07-2021

Supercompetitie leidt tot darmkanker

APC gemuteerde cellen maken eiwitten die gezonde cellen lamleggen

Read more
schermafbeelding-2021-04-30-105441.jpg
Published: 30-04-2021

De Stichting Sacha Swarttouw-Hijmans financiert 2 onderzoeksprojecten naar dikke darmkanker

In de ronde voor 2021 heeft de Stichting Sacha Swarttouw-Hijmans subsidies toegekend aan twee projecten.

 

Read more
schermafbeelding-2021-04-15-190821.jpg
Published: 15-04-2021

KWF financiert 8 verschillende onderzoeksprojecten naar dikke darm kanker

In de meest recente ronde (implementatie call 2021-1) worden 53 onderzoeken gefinancierd waarvan 8 onderzoeksprojecten met betrekking tot dikke darm kanker.

Read more
240-f-272220138-vj2nbnbpuzoiktw6q6ytywxwti3gerf0.jpg
Published: 13-04-2021

Colonobstructie door tumor niet altijd direct opereren

Tijdelijk stoma of een stent door de tumor is soms beter dan direct operen. Zie verder Nieuwspagina van MedNet.

Read more
20190918-kees-punt-002-.jpg
Published: 07-04-2021

Veelbelovende zorg voor kwetsbare darmkanker-patiënt met uitzaaiingen in de lever

“We hopen al dit jaar volledig up and running te zijn”, zegt internist-oncoloog en onderzoeker Kees Punt van het UMC Utrecht. En met up and running doelt hij op ‘CAIRO7’, een onderzoek naar een veelbelovende behandeling voor oudere of kwetsbare patiënten met darmkanker en uitzaaiingen in de lever. Deze studie wordt gefinancierd met een subsidie van € 6,4 miljoen via de regeling veelbelovende zorg van Zorginstituut Nederland en ZonMw. “Ik denk dat de kans reëel is dat deze studie niet was gelukt zonder het bestaan van de Subsidieregeling veelbelovende zorg.”

Read more
veelbelovende-zorg.jpg
Published: 07-04-2021

Miljoenensteun voor veelbelovende zorg ziekenhuizen

Vijf onderzoeken naar veelbelovende zorg in Nederlandse ziekenhuizen, ontvangen samen ruim € 15,5 miljoen van Zorginstituut Nederland en ZonMw. Het meeste geld is voor twee onderzoeken naar kankerbehandelingen. Die ontvangen gezamenlijk ruim € 10 miljoen. Behalve onderzoekskosten, wordt de zorg betaald voor patiënten die aan de studies meedoen. De Subsidieregeling veelbelovende zorg verbetert de toegang tot veelbelovende zorg voor patiënten, met als einddoel vergoeding via de basisverzekering.

Read more
darmkanker-figuur2-2019-incidentie.png
Published: 02-04-2021

De incidentie van dikke darmkanker neemt af

Sinds 2016 neemt het aantal mensen dat darmkanker krijgt af, mede als gevolg van het bevolkingsonderzoek. Zie verder nieuwsbericht van IKNL.

Read more
plcrc-kado.jpg
Published: 02-04-2021

Meer dan 10.000 patienten in het PLCRC cohort geincludeerd

Met de 10.000ste geïncludeerde patiënt is een nieuwe mijlpaal van de PLCRC cohort behaald. Lees meer in het nieuwsbericht van IKNL.

Read more
uitzaaiingen-darmkanker.png
Published: 02-04-2021

Patronen van uitzaaiing bij darmkanker

Lees in het nieuwsbericht van IKNL over patronen van uitzaaiing bij dikke darmkanker

Read more
schermafbeelding-2021-02-18-191817.jpg
Published: 18-02-2021

Verplaatsing van medisch-specialistische richtlijnen

Alle medisch-specialistische richtlijnen en dus ook de oncologische richtlijnen, zijn voortaan op één plek te vinden: de richtlijnendatabase (richtlijnendatabase.nl). Zie bericht van IKNL, FMS en SONCOS onder „Read more“.

Read more
chirurgie-team-chirugen-aan-het-werk.jpg
Published: 18-02-2021

Toename in incidentie buikvliesuitzaaiingen bij darmkankerpatiënten

De incidentie van buikvliesuitzaaiingen bij darmkankerpatiënten neemt toe, zowel in de synchrone als in de metachrone setting. Zie verder nieuwsbericht van IKNL

Read more
man-in-park.jpg
Published: 18-02-2021

Kwaliteit van leven darmkankeroverlevers

Kwaliteit van leven darmkankeroverlevers in beeld gebracht. Zie verder nieuwsbericht van IKNL.

Read more
knipsel-3.jpg
Published: 04-01-2021

Eerste casestudie bij Regie op Registers wordt darmkanker

Het PLCRC-cohort is geselecteerd als de eerste casestudie voor Regie op Registers voor Dure Geneesmiddelen. Internist-oncoloog prof.dr. Miriam Koopman is opgetogen. “Mijn ultieme doel is dat behandeling en onderzoek van darmkanker volledig geïntegreerd zijn. Dan kunnen we patiënten een behandeling bieden die optimaal bij hen past. Regie op Registers brengt dat dichterbij.”

Read more
img-1456.jpg
Published: 26-11-2020

Verslag research middag 5 november jl.

Lees hier het verslag van de researchmiddag van 5 november jl.

Read more
schermafbeelding-2020-11-09-201340.jpg
Published: 09-11-2020

Op weg naar individueel aanpak bij patiënten met colorectaal carcinoom

Oncologie Vandaag: Dr. Roodhart bespreekt studies in de gemetastaseerde setting en in vroegere ziektestadia

Read more
vrouw-screening-borstkanker-mammogram-3.jpg
Published: 06-11-2020

Minder diagnoses borst- en darmkanker door coronacrisis

Bij darmkanker gaat het om een vijfde minder diagnoses bij 55-75- jarigen, de leeftijdsgroep die voor het bevolkingsonderzoek wordt uitgenodigd. Zie verder persbericht van IKNL via link.

Read more
felicepauline-fotograaf-loraine-bodewes-480x270.jpg
Published: 05-11-2020

Terugkoppeling kwaliteit-van- leven-scores naar PLCRC- deelnemers positief ontvangen

PLCRC cohort zet nieuwe stap met terugkoppeling van kwaliteit van leven aan patiënten met darmkanker

Read more
med-onco.jpg
Published: 28-10-2020

Toppublicaties om op de hoogte te blijven van recente wetenschappelijke ontwikkelingen

Vanaf het heden stellen DCCG, BOOG, NVALT en WIN-O vier keer per jaar selecties van actuele wetenschappelijke toppublicaties samen. Overzichten van deze selecties worden op de website van MedischeOncologie beschikbaar gesteld. De pubmed links naar de top publicaties zijn ook te vinden op de DCCG website onder “Studies & publicaties”.

Read more
nascholing.jpg
Published: 26-10-2020

MEDtalks: Nascholing colorectaal carcinoom

In de nascholing Colorectaal carcinoom zet ons panel van experts de verschillende behandelopties voor gemetastaseerd colorectaal carcinoom voor u op een rij en is er aandacht voor vraagstukken en discussiepunten uit de kliniek. 

Read more
vrouw-sr-in-gesprek-met-arts.jpg
Published: 25-10-2020

Genezing en overleving van colorectale kanker sterk toegenomen 1995-2016

Sinds 1995 is het aantal patiënten dat statistisch gezien genezen is van colorectale kanker substantieel toegenomen in Nederland. 

Read more
1200.jpg
Published: 23-10-2020

MEDtalks: ASCO nieuws voor colorectaal carcinoom

Prof. dr. Miriam Koopman zet voor ons het meest interessante ASCO nieuws voor colorectaal carcinoom op een rij en bespreekt de mogelijk impact op de klinische praktijk.

Read more
69238c2424aedf019d0ef73de0257e6c1593094120.jpg
Published: 22-10-2020

MEDtalks: E-learning moleculaire diagnostiek

Dankzij snelle ontwikkelingen in de moleculaire diagnostiek wordt personalized medicine in de oncologie steeds vaker toegepast. In deze e-learning krijgt u handvatten voor de interpretatie van uitslagen van moleculaire diagnostiek en de vertaling ervan naar uw klinische praktijk.

Read more
petur.jpg
Published: 28-08-2020

Moleculaire analyse voortaan eerder in behandeltraject mCRC

Met de komst van nieuwe eerstelijnsbehandelingen voor gemetastaseerd colorectaal carcinoom (mCRC) is al voorafgaand aan de eerstelijnsbehandeling inzicht nodig in de eventuele aanwezigheid van genetische afwijkingen. Moleculaire analyses gaan daardoor eerder in het behandeltraject een rol spelen. Patholoog dr. Petur Snaebjornsson pleit hierbij voor een systematische aanpak, zodat het beschikbare weefsel zo efficiënt mogelijk kan worden geanalyseerd.

Read more
mk.jpg
Published: 28-08-2020

Forse praktijkvariatie in behandeling mCRC

De mate waarin patiënten met gemetastaseerd colorectaalcarcinoom (mCRC) een systemische behandeling krijgen die overeenkomt met aanbevelingen in de richtlijn varieert sterk tussen ziekenhuizen. Dit concludeert arts-onderzoeker Lotte Keikes in een recent gepubliceerde studie onder ruim 2.000 patiënten in 20 Nederlandse ziekenhuizen. ‘We moeten nu door een betere registratie de precieze oorzaken van deze variatie zien te achterhalen’, stelt prof. dr. Miriam Koopman.

Read more
knipsel-2.jpg
Published: 28-08-2020

Bijwerkingen hoeven doelgerichte therapie niet te belemmeren

Gezien de groeiende rol van doelgerichte therapie bij de behandeling van colorectaal carcinoom (CRC) zullen steeds meer patiënten te maken krijgen met bijwerkingen van dit type behandeling. Volgens dr. Christine Boers-Doets hoeven deze bijwerkingen de therapie echter niet in de weg te staan. Bij een juiste diagnose van de bijwerking en een adequate behandeling is het zelden nodig om de doelgerichte therapie aan te passen of te onderbreken.

Read more
mk.jpg
Published: 17-08-2020

Steeds meer onderscheid mogelijk in behandeling subgroepen patienten

Bij het colorectaal carcinoom zijn verschillende subgroepen van patiënten te onderscheiden. Het is steeds beter mogelijk om deze gericht te behandelen, zo bleek ook op ASCO20 Virtual. Internist-oncoloog prof. dr. Miriam Koopman bespreekt een aantal studies die haar opvielen en die maatwerk mogelijk maken nadat de tumor moleculair is gekarakteriseerd.

Read more
20190918-kees-punt-002-e1575030953831-1-.jpg
Published: 20-07-2020

Lees het interview met prof.dr. Kees Punt in de Darmkanker e-special

Prof. dr. C.J.A. Punt is een bekende, gedreven onderzoeker op het gebied van darmkanker. Hij was jarenlang voorzitter van de Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG) en initiator van de zogenaamde CAIRO-studies. Tot 1 juni dit jaar (2020) was hij hoofd van de Afdeling Medische Oncologie van het Amsterdam UMC. In deze e-special vertelt hij over zijn loopbaan.

Read more
csm-foto-miriam-koopman-11032020-16x9-10ba52e054.jpg
Published: 27-05-2020

Maatwerk bij darmkanker kan alleen door integratie zorg en onderzoek

Lees hier het interview met Miriam Koopman, internist-oncoloog in het UMCU en voorzitter van de DCCG

Read more
richtlijn.jpg
Published: 13-05-2020

Modulaire update CRC richtlijn

Een link naar de modulaire update van de nieuwe richtlijn voor CRC vindt u hier

 

Read more
twics-1-1-.jpg
Published: 29-04-2020

Webinar methodologische uitdagingen binnen TwiCs

Het Dutch Oncology Research Platform (DORP) organiseert op 19 juni een Webinar over de methodologische uitdagingen binnen het Trial within Cohorts (TwiCs) design toegepast binnen de oncologie.

 

Read more
icoon-patient-1-1-.png
Published: 19-02-2020

Voorschrijven geneesmiddelen

Onderzoekers van Amsterdam UMC, UMC Utrecht en IKNL het voorschrijven van geneesmiddelen die volgens de landelijke richtlijn behoren tot de standaardbehandeling van uitgezaaide dikkedarmkanker onderzocht bij 20 willekeurig gekozen ziekenhuizen1.

Read more
werkgroep-darmkanker-1.png
Published: 11-04-2019

Nieuw patiëntenplatform: werkgroep Darmkanker

Het kan beter voor mensen met darmkanker!

De positie én de kwaliteit van leven van alle mensen met darmkanker, mensen die moeten leven met de gevolgen van de ziekte, en hun naasten zo goed mogelijk verbeteren. Dat is de inzet van werkgroep Darmkanker. De mensen van deze nieuwe werkgroep zijn actiegericht en zetten zich met hart en ziel in voor de belangen van darmkankerpatiënten in Nederland

Read more
Published: 21-12-2018

Resultaten survey verspreid in 2017 onder leden DCCG uitgevoerd door VUmc

Hierbij de resultaten van een survey die in 2017 is verspreid onder leden van de DCCG. Het ging om het gebruik van decision support tools door clinici t.b.v. besluitvorming over behandeling voor gemetastaseerd darmkanker. Dit project werd in opdracht van het Zorg Instituut uitgevoerd door VUmc. De projectleiders waren Veerle Coupe en Riekie de Vet.

Aangehangen de 2 publicaties uit dit project gerelateerd aan darmkanker. De 2e publicatie geeft de resultaten van de survey weer.

https://dccg.nl/files/original/2018-engelhardt-bmc-medical-informatics-and-decision-making-inventory-of-oncologists-needs-for-decision-support.pdf

https://dccg.nl/files/original/2017-engelhardt-clin-colorect-can-systematic-review-prediction-models-for-palliative-treatment-decisions.pdf

 

Read more
presentaties.jpg
Published: 17-12-2018

Presentaties DCCG middag 13 december 2018

Hier vindt u de presentaties welke gehouden zijn tijdens de DCCG middag op 13 december jl.

Read more
Published: 11-10-2018

Samenwerking darmkankerzorg: hogere kwaliteit en minder administratieve lasten

DCCG, DICA en IKNL sluiten samenwerkingsovereenkomst

Read more
samen-tegen-darmkanker.jpg
Published: 02-03-2018

Samen tegen Darmkanker

Hierbij wil ik u informeren over het initiatief Samen tegen Darmkanker, waarbij ook Dutch Colorectal Cancer Group is betrokken, en over de activiteiten die tijdens de darmkankermaand maart zullen plaatsvinden. Elk jaar krijgen ongeveer 14.000 mensen in Nederland de diagnose darmkanker. Om de zorg voor patiënten met darmkanker te verbeteren is kennis en informatie nodig. In Nederland zijn er meerdere partijen die zich bezighouden met registratie, kwaliteitsvergelijkingen en onderzoek om de behandeling van patiënten met darmkanker te verbeteren. Het samenwerkingsverband "Samen tegen Darmkanker" heeft als doel de activiteiten op het gebied van onderzoek en gegevensverzameling in Nederland op elkaar af te stemmen. Hierbij staan de patiënt en de ziekte centraal en dragen alle relevante partijen met hun eigen expertise bij aan de verbetering van overleving en kwaliteit van leven van patiënten met darmkanker. Het doel is om tijdswinst, samenhang en efficiëntie te bereiken. Een samenwerking tussen verschillende disciplines, dokters en onderzoekers om uiteindelijk de behandeling van patiënten met darmkanker te verbeteren. Om dit doel te bereiken en is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk darmkankerpatiënten hun gegevens delen en meedoen aan onderzoek en alle betrokken partijen zich hiervoor inzetten. Zorg en onderzoek, onlosmakelijk met elkaar verbonden, op weg naar therapie op maat. Kijk voor meer informatie op onze website www.samentegendarmkanker.nl (vanaf 1 maart online).  

Read more
Published: 17-07-2017

Presentaties DCCG middag 6 juli

Hier vindt u de presentaties die op 6 juli jl. gegeven zijn.

Read more
salto.jpg
Published: 10-04-2017

SALTO studie geaccepteerd voor publicatie in Annals of Oncology

De SALTO studie is geaccepteerd voor publicatie in Annals of Oncology en zal in de eerstvolgende editie verschijnen. De studie, getiteld 'Randomised phase III trial of S-1 versus capecitabine in the first-line treatment of metastatic colorectal cancer: SALTO study by the Dutch Colorectal Cancer Group', heeft zijn primaire eindpunt behaald, met een significant lagere incidentie van het hand-voet syndroom voor S-1 ten opzichte van capecitabine in de eerstelijnsbehandeling van het gemetastaseerd colorectaalcarcinoom. De effectiviteit van beide middelen was daarnaast vergelijkbaar, wat maakt dat S-1 een geschikt alternatief is voor capecitabine in deze setting.

De DCCG wil alle deelnemende centra ontzettend bedanken voor hun bijdrage.

Read more
dccg.jpg
Published: 24-01-2017

Bestuurswisseling DCCG

Na een periode van 14 Jaar heeft prof.dr. C.J.A. Punt het voorzitterschap van de DCCG per 1 januari 2017 overgedragen aan dr. P.J. Tanis. Het bestuur van de DCCG is prof. Punt zeer dankbaar voor alle tijd en energie die hij met hart en ziel in de DCCG gestoken heeft.

Daarnaast heeft een andere bestuurswisseling plaatsgevonden: dr. M. Koopman zal als nieuw lid de taak van secretaris van dr. P.J. Tanis overnemen. Het dagelijks bestuur zal gevormd worden door dr. P.J. Tanis, dr. J. Buijsen en dr. M. Koopman. De overige leden blijven verbonden aan de DCCG en vormen het algemene bestuur: dr. S. Sanduleanu, prof.dr. R.G.H. Beets-Tan, prof.dr. G.A. Meijer en prof.dr. N. Hoogerbrugge.

Het bestuur wenst prof. Punt alle goeds toe en verwelkomt dr. Koopman als secretaris bij het dagelijks bestuur.

Read more
Published: 20-01-2017

SALTO studie verkozen tot Best Abstract op ECCO congres

De SALTO studie is verkozen tot Best Abstract op het ECCO congres en wordt hier op zaterdag 28 januari gepresenteerd. De final results zullen binnenkort gepubliceerd worden, hier houden we u van op de hoogte.

Read more
contact.jpg
Published: 02-01-2017

Postadres DCCG

Met ingang van 1 januari 2017 is het postadres van de DCCG:

Monique Schnater, bestuur secretaresse

p/a IKNL

Postbus 19079

3501 DB UTRECHT

Read more
Published: 07-11-2016

1000e patient met colorectaal carcinoom geincludeerd in PLCRC

Woensdag 2 november 2016 is de 1000e patiënt met een colorectaal carcinoom geïncludeerd in het Prospectief Landelijk CRC cohort. Een mijlpaal! Met de gegevens en het materiaal van deze patiënten kan onderzoek verricht worden om de uitkomsten voor patiënten met deze tumor te verbeteren.

Momenteel wordt slechts vijf tot tien procent van de patiënten gevraagd om deel te nemen aan klinische studies. Dit betreft vaak een geselecteerde groep patiënten. Daarnaast wordt inclusie van patiënten in studies steeds moeilijker door de toenemende onderverdeling in de verschillende soorten tumoren. Om de inclusie van patiënten in studies te vergemakkelijken en meer inzicht te krijgen in de totale groep patiënten met colorectaal carcinoom is gestart met het Prospectief Landelijk CRC cohort (PLCRC) .

Read more
Published: 07-11-2016

Nieuwe formulieren: vooraanmelding nieuwe studie, budget template en synopsis template

Onder het hoofdstuk 'about DCCG' vindt u nieuwe formulieren voor het vooraanmelden van nieuwe studies, een budget template en een synopsis template

Read more
Published: 11-10-2016

Online survey "zinnige zorg"

DCCG leden zijn benaderd voor deelname aan de survey

Read more
ds18871-1.jpg
Published: 05-07-2016

The MR12 trial is closed

The MR12 trial is closed

Read more
ds19131-1.jpg
Published: 05-07-2016

The CAIRO 1, 2, 3 and Salto trials are closed

The CAIRO 1, 2, 3 and Salto trials are closed

Read more
ds19035.jpg
Published: 02-06-2016

The RAPIDO trial is closed for inclusion!

920 patients from 54 centers in 7 countries were included within 5 years.

Read more