Contact Informatie voor patiënten Enrolment new DCCG study Menu

News

werkgroep-darmkanker-1.png
Published: 11-04-2019

Nieuw patiëntenplatform: werkgroep Darmkanker

Het kan beter voor mensen met darmkanker!

De positie én de kwaliteit van leven van alle mensen met darmkanker, mensen die moeten leven met de gevolgen van de ziekte, en hun naasten zo goed mogelijk verbeteren. Dat is de inzet van werkgroep Darmkanker. De mensen van deze nieuwe werkgroep zijn actiegericht en zetten zich met hart en ziel in voor de belangen van darmkankerpatiënten in Nederland

Read more
img-0018.jpg
Published: 28-01-2019

Innovations in Colorectal Surgery March 29th, 2019, Amsterdam Skills Centre

Innovations in Colorectal Surgery March 29th, 2019, Amsterdam Skills Centre

anouk.derks@twohandsevents.nl

Read more
Published: 21-12-2018

Resultaten survey verspreid in 2017 onder leden DCCG uitgevoerd door VUmc

Hierbij de resultaten van een survey die in 2017 is verspreid onder leden van de DCCG. Het ging om het gebruik van decision support tools door clinici t.b.v. besluitvorming over behandeling voor gemetastaseerd darmkanker. Dit project werd in opdracht van het Zorg Instituut uitgevoerd door VUmc. De projectleiders waren Veerle Coupe en Riekie de Vet.

Aangehangen de 2 publicaties uit dit project gerelateerd aan darmkanker. De 2e publicatie geeft de resultaten van de survey weer.

https://dccg.nl/files/original/2018-engelhardt-bmc-medical-informatics-and-decision-making-inventory-of-oncologists-needs-for-decision-support.pdf

https://dccg.nl/files/original/2017-engelhardt-clin-colorect-can-systematic-review-prediction-models-for-palliative-treatment-decisions.pdf

 

Read more
Published: 17-12-2018

Presentaties DCCG middag 13 december 2018

Hier vindt u de presentaties welke gehouden zijn tijdens de DCCG middag op 13 december jl.

Read more
1.jpg
Published: 08-11-2018

9th European Multidisciplinary Colorectal Cancer Congress, 9-11 Maart 2019

WELCOME

We are delighted to invite you to the 9th European Multidisciplinary Colorectal Cancer Congress 2019!

The European Multidisciplinary Colorectal Cancer Congress (EMCCC) is the European conference that truly provides a platform for in-depth multidisciplinary interaction among the various research areas involved. The Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG) has taken the initiative for the EMCCC since 2001. The conference in 2019 builds upon eight previous successful
multidisciplinary conferences on colorectal cancer which were held in the Netherlands, Germany and France. The EMCCC offers an intimate scientific/educational environment for more than 700 participants.

Colorectal cancer is one of the most common types of malignancies and much progress has been made in recent years in understanding the biology and treatment of this disease. These developments encompass almost the full research area including genetics, biology, pathology/prognostic markers, surgery, screening, systemic treatment, radiotherapy, and imaging. This implies that both pre-clinical and clinical research is becoming much more multidisciplinary oriented. The conference will have separate workshops on surgery, medical oncology, radiotherapy, pathology, imaging, gastroenterology, and genetics, but all other sessions are plenary in order to have optimal interaction between all disciplines. The format of the conference consists of workshops, keynote lecture, controversy sessions, satellite symposia, and oral and poster presentations on prevention and screening, diagnosis and follow-up, translational research, multidisciplinary management, genetics, evaluation of treatment, and updates on randomized CRC trials.

The meeting will be hosted in the Lisbon Congress Center, Lisboa, Portugal from 9 March until 11 March 2019.

We look forward to greeting you in Portugal!

EMCCC 2019 EXECUTIVE COMMITTEE

Read more
img-2495.jpg
Published: 09-04-2018

11th International Workshop on Peritoneal Surface Malignancy

11th International Workshop on Peritoneal Surface Malignancy, September 9-11, 2018, Maison de la Chimie, Paris France

Read more
samen-tegen-darmkanker.jpg
Published: 02-03-2018

Samen tegen Darmkanker

Hierbij wil ik u informeren over het initiatief Samen tegen Darmkanker, waarbij ook Dutch Colorectal Cancer Group is betrokken, en over de activiteiten die tijdens de darmkankermaand maart zullen plaatsvinden. Elk jaar krijgen ongeveer 14.000 mensen in Nederland de diagnose darmkanker. Om de zorg voor patiënten met darmkanker te verbeteren is kennis en informatie nodig. In Nederland zijn er meerdere partijen die zich bezighouden met registratie, kwaliteitsvergelijkingen en onderzoek om de behandeling van patiënten met darmkanker te verbeteren. Het samenwerkingsverband "Samen tegen Darmkanker" heeft als doel de activiteiten op het gebied van onderzoek en gegevensverzameling in Nederland op elkaar af te stemmen. Hierbij staan de patiënt en de ziekte centraal en dragen alle relevante partijen met hun eigen expertise bij aan de verbetering van overleving en kwaliteit van leven van patiënten met darmkanker. Het doel is om tijdswinst, samenhang en efficiëntie te bereiken. Een samenwerking tussen verschillende disciplines, dokters en onderzoekers om uiteindelijk de behandeling van patiënten met darmkanker te verbeteren. Om dit doel te bereiken en is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk darmkankerpatiënten hun gegevens delen en meedoen aan onderzoek en alle betrokken partijen zich hiervoor inzetten. Zorg en onderzoek, onlosmakelijk met elkaar verbonden, op weg naar therapie op maat. Kijk voor meer informatie op onze website www.samentegendarmkanker.nl (vanaf 1 maart online).  

Read more
doc2.jpg
Published: 01-11-2017

Behandeling van het complexe colorectale carcinoom

Behandeling van het complexe colorectale carcinoom d.d. 13 december a.s. in AMC Amsterdam, www.epgs.nl

Read more
shutterstock-592565960-bijeenkomst3.jpg
Published: 28-08-2017

De tweede DCCG middag 2017

De tweede DCCG middag zal plaats vinden op 14 december 2017

Read more
5d.png
Published: 28-08-2017

5D congres 2018

3e Multidisciplinair Gastro-intestinaal Oncologie Congres

Read more
1111.docx.jpg
Published: 02-08-2017

Towards New Standards in Metastatic Colorectal Cancer Treatment Symposium, 14 november 2017 Leuven, Belgie

After the successful first Towards New Standards Symposium held in November 2016, the hosts of the Symposium have the pleasure to announce the Towards New Standards in Metastatic Colorectal Cancer Treatment Symposium, which will take place at the Provincial House in Leuven, Belgium on Tuesday 14 November, 2017.

The outcome for patients with (oligo)metastatic colorectal cancer has significantly improved over the past 10 years.

The Symposium aims to highlight current multidisciplinary strategies for standardizing the delivery of systemic therapy and the use of ablative techniques. Improved imaging techniques and the development of prognostic and predictive molecular markers allow for the better selection of patients who could benefit from metastatic surgery. Along with providing a general framework for decision-making, a more in-depth discussion will highlight current strategies in liver, lung and peritoneal metastatic surgery.

This second 'Towards New Standards' Symposium emphasizes the importance of a multidisciplinary approach, taking into account the characteristics of the tumor but also patient-specific characteristics. A faculty of both local and international experts will be invited to speak at the Symposium.

The "Towards New Standards in Metastatic Colorectal Cancer Treatment" Symposium has the ambition to gather 250 specialists and specialists in training in the field of abdominal surgery, gastroenterology and hepatology, radiation oncology, radiology and thoracic surgery.

Dr. Pieter J. Tanis will be one of the speakers. The entire programme as well as other details concerning the Symposium are available on the website www.towardsnewstandards.be

Please note that the deadline for early bird registration is 14 September!


Read more
Published: 17-07-2017

Presentaties DCCG middag 6 juli

Hier vindt u de presentaties die op 6 juli jl. gegeven zijn.

Read more
shutterstock-773888095-bijeenkomst1.jpg
Published: 24-04-2017

DCCG middag 6 juli 2017

De DCCG is 2017 ingegaan met veel nieuwe ideeën en initiatieven. Het belangrijkste voornemen is dat de DCCG een centrale coördinerende en faciliterende positie gaat innemen in het multicenter colorectaal carcinoom onderzoek in Nederland.

Voor meer informatie en aanmelding: M. Schnater (088-2346426) of info@dccg.nl

Read more
salto.jpg
Published: 10-04-2017

SALTO studie geaccepteerd voor publicatie in Annals of Oncology

De SALTO studie is geaccepteerd voor publicatie in Annals of Oncology en zal in de eerstvolgende editie verschijnen. De studie, getiteld 'Randomised phase III trial of S-1 versus capecitabine in the first-line treatment of metastatic colorectal cancer: SALTO study by the Dutch Colorectal Cancer Group', heeft zijn primaire eindpunt behaald, met een significant lagere incidentie van het hand-voet syndroom voor S-1 ten opzichte van capecitabine in de eerstelijnsbehandeling van het gemetastaseerd colorectaalcarcinoom. De effectiviteit van beide middelen was daarnaast vergelijkbaar, wat maakt dat S-1 een geschikt alternatief is voor capecitabine in deze setting.

De DCCG wil alle deelnemende centra ontzettend bedanken voor hun bijdrage.

Read more
img-1996.jpg
Published: 28-03-2017

Symposium: One day on new strategies in the treatment of colorectal liver metastases, Beurs van Berlage, Amsterdam, June 16, 2017

GENERAL INFORMATION

Registration

The registration fee covers course participation, coffee/tea, lunch.
Registration can be done via the congress website, www.essr2017.eu.

Registration for the full ESSR congress (15-17 June) gives you access to this
symposium as well.

Registration fees

Early Bird to 10 April 2017: EUR 150
Mid Bird 10 April to 13 June 2017: EUR 170
Full Price After 13 June 2017: EUR 190

Cancellations after 12 May 2017 will be reimbursed minus EUR 25administration costs.

Cancellation is only possible by e-mail through essr2017@congresscompany.com

Venue

Beurs van Berlage
Damrak 243
1012 ZJ Amsterdam
The Netherlands

Accreditation

Accreditation is requested at UEMS.

Contact

www.congresscompany.com

essr2017@congresscompany.com

Enabled by:

1flyer-symp-new-strategies-in-crlm-essr017-3.pdf


Read more
dccg.jpg
Published: 24-01-2017

Bestuurswisseling DCCG

Na een periode van 14 Jaar heeft prof.dr. C.J.A. Punt het voorzitterschap van de DCCG per 1 januari 2017 overgedragen aan dr. P.J. Tanis. Het bestuur van de DCCG is prof. Punt zeer dankbaar voor alle tijd en energie die hij met hart en ziel in de DCCG gestoken heeft.

Daarnaast heeft een andere bestuurswisseling plaatsgevonden: dr. M. Koopman zal als nieuw lid de taak van secretaris van dr. P.J. Tanis overnemen. Het dagelijks bestuur zal gevormd worden door dr. P.J. Tanis, dr. J. Buijsen en dr. M. Koopman. De overige leden blijven verbonden aan de DCCG en vormen het algemene bestuur: dr. S. Sanduleanu, prof.dr. R.G.H. Beets-Tan, prof.dr. G.A. Meijer en prof.dr. N. Hoogerbrugge.

Het bestuur wenst prof. Punt alle goeds toe en verwelkomt dr. Koopman als secretaris bij het dagelijks bestuur.

Read more
Published: 20-01-2017

SALTO studie verkozen tot Best Abstract op ECCO congres

De SALTO studie is verkozen tot Best Abstract op het ECCO congres en wordt hier op zaterdag 28 januari gepresenteerd. De final results zullen binnenkort gepubliceerd worden, hier houden we u van op de hoogte.

Read more
Published: 02-01-2017

Postadres DCCG

Met ingang van 1 januari 2017 is het postadres van de DCCG:

Monique Schnater, bestuur secretaresse

p/a IKNL

Postbus 19079

3501 DB UTRECHT

Read more
Published: 07-11-2016

1000e patient met colorectaal carcinoom geincludeerd in PLCRC

Woensdag 2 november 2016 is de 1000e patiënt met een colorectaal carcinoom geïncludeerd in het Prospectief Landelijk CRC cohort. Een mijlpaal! Met de gegevens en het materiaal van deze patiënten kan onderzoek verricht worden om de uitkomsten voor patiënten met deze tumor te verbeteren.

Momenteel wordt slechts vijf tot tien procent van de patiënten gevraagd om deel te nemen aan klinische studies. Dit betreft vaak een geselecteerde groep patiënten. Daarnaast wordt inclusie van patiënten in studies steeds moeilijker door de toenemende onderverdeling in de verschillende soorten tumoren. Om de inclusie van patiënten in studies te vergemakkelijken en meer inzicht te krijgen in de totale groep patiënten met colorectaal carcinoom is gestart met het Prospectief Landelijk CRC cohort (PLCRC) .

Read more
Published: 07-11-2016

Nieuwe formulieren: vooraanmelding nieuwe studie, budget template en synopsis template

Onder het hoofdstuk 'about DCCG' vindt u nieuwe formulieren voor het vooraanmelden van nieuwe studies, een budget template en een synopsis template

Read more
Published: 11-10-2016

Online survey "zinnige zorg"

DCCG leden zijn benaderd voor deelname aan de survey

Read more
shutterstock-678225592-vergadering1.jpg
Published: 07-10-2016

DCCG bijeenkomsten 2016

DCCG bijeenkomsten 2016

Read more
ds18871-1.jpg
Published: 05-07-2016

The MR12 trial is closed

The MR12 trial is closed

Read more
ds19131-1.jpg
Published: 05-07-2016

The CAIRO 1, 2, 3 and Salto trials are closed

The CAIRO 1, 2, 3 and Salto trials are closed

Read more
ds19035.jpg
Published: 02-06-2016

The RAPIDO trial is closed for inclusion!

920 patients from 54 centers in 7 countries were included within 5 years.

Read more