Contact Handige links voor patiënten Handige links voor zorgprofessionals Menu

News

Published: 07-11-2016 om 08:59

1000e patient met colorectaal carcinoom geincludeerd in PLCRC

Published: 07-11-2016 om 08:59

Observationele cohortstudie
PLCR is een observationele cohortstudie, waarin alle patiënten met een colorectaal carcinoom geïncludeerd kunnen worden. Het doel is het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek. Het cohort biedt een infrastructuur voor het verzamelen van klinische gegevens, patiëntgerapporteerde uitkomsten en het opslaan van bloed en weefsel.

Nadat een patiënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven, worden de klinische gegevens opgevraagd uit de Nederlandse Kankerregistratie en tumorweefsel en bloed verzameld. Ook krijgen de deelnemers vragenlijsten toegezonden. Met behulp van deze gegevens wordt vervolgens wetenschappelijk onderzoek verricht.

Met de eerste duizend geïncludeerde patiënten is een mooie start gemaakt bij het realiseren van een zo groot mogelijk representatief cohort. Echter, om betrouwbaar onderzoek te doen naar kleine subgroepen patiënten is het nodig om het cohort nog verder uit te breiden. Daarom is er geen einddatum ingesteld of een maximum aan het aantal deelnemende patiënten. De komende maanden zullen er nog meerdere centra opgaan wat de inclusie van patiënten zal versnellen.

Dr. Geraldine Vink

Project manager 'Prospectief Landelijk CRC Cohort'