Contact Handige links voor patiënten Handige links voor zorgprofessionals Menu

News

salto.jpg

SALTO studie geaccepteerd voor publicatie in Annals of Oncology

Published: 10-04-2017 om 10:40

De SALTO studie is geaccepteerd voor publicatie in Annals of Oncology en zal in de eerstvolgende editie verschijnen. De studie, getiteld 'Randomised phase III trial of S-1 versus capecitabine in the first-line treatment of metastatic colorectal cancer: SALTO study by the Dutch Colorectal Cancer Group', heeft zijn primaire eindpunt behaald, met een significant lagere incidentie van het hand-voet syndroom voor S-1 ten opzichte van capecitabine in de eerstelijnsbehandeling van het gemetastaseerd colorectaalcarcinoom. De effectiviteit van beide middelen was daarnaast vergelijkbaar, wat maakt dat S-1 een geschikt alternatief is voor capecitabine in deze setting.

De DCCG wil alle deelnemende centra ontzettend bedanken voor hun bijdrage.