Contact Handige links voor patiënten Handige links voor zorgprofessionals Menu

Development of new studies

Sponsored en endorsed studies

DCCG kent twee soorten studies: sponsored studies en endorsed studies

De sponsored studies zijn studies die de DCCG heeft geïnitieerd en waar zij sponsorverantwoordelijkheden voor draagt. Dit betekent dat zij volledig verantwoordelijk is voor het management van een dergelijke studie inclusief de financiële verantwoordelijkheid. Bij de endorsed studies ligt de verantwoordelijkheid van het volledige management bij de principal investigator(s). De endorsed studies zijn studies waarbij het initiatief door een onderzoeker in een ziekenhuis genomen is en daarmee het sponsorschap geen primaire taak is van de DCCG. Vanwege samenhang en kennisdeling wordt aan deze studies wel de DCCG naam verbonden doordat het DCCG netwerk en publiciteit faciliteiten kunnen worden benut. Voor elke studie wordt een contract volgens een standaard format afgesloten met de Principal Investigator waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De beoordeling van nieuwe studies vindt plaats volgens een standaardprocedure. De studie wordt door een bestuurslid op de agenda van de eerstvolgende vergadering geplaatst, indien van toepassing na voorafgaande beoordeling door de betreffende DCCG werkgroep, en wordt vervolgens door het bestuur beoordeeld op de volgende criteria: kwaliteit van ontwerp, klinische relevantie van de vraagstelling, haalbaarheid t.a.v. inclusie, financiële dekking.

Enrolment new study

Om uw studie aan te melden bij de DCCG verzoeken wij u om de volgende formulieren in te vullen (Template synopsis en trial proposal form) en te versturen naar schnater.dccg@gmail.com