Contact Handige links voor patiënten Handige links voor zorgprofessionals Menu

News

240-f-271488913-pr2kf7fhipeyd7gq7v75sl1fy5tv4bpk.jpg

Publicatie QUALITAS studie

Published: 17-05-2022 om 17:06

 

Afgelopen maand zijn de resultaten van de QUALITAS studie gepubliceerd. QUALITAS was een substudie van PLCRC, waarbij is gekeken naar de kwaliteit van leven van patiënten die behandeld zijn met TAS-102 (Lonsurf).

Aan deze studie hebben 150 patiënten meegedaan, die maandelijks een vragenlijst invulden over kwaliteit van leven. Doel was om na te gaan of de kwaliteit van leven wijzigde in de loop van de tijd tijdens de behandeling met TAS-102. Daarnaast werd gekeken naar progressievrije overleving (PFS), tijd tot falen van de behandeling (TTF) en overleving. 

De onderzoekers vonden geen verslechtering van kwaliteit van leven gedurende de eerste 10 maanden van behandeling met TAS-102 (Lonsurf).
Het behoud van kwaliteit van leven tijdens TAS-102-behandeling in de dagelijkse praktijk ondersteunt het gebruik ervan. Wel lijkt het raadzaam dat artsen de kwaliteit van leven meenemen bij het bepalen van de prognose en de behandelstrategie voor individuele patiënten, gezien de sterke relatie tussen slechtere kwaliteit van leven op baseline en overall survival

https://dccg.nl/files/original/2022hamers-qualitas-clinical-colorectal-cancer-na-proofs.pdf