Contact Handige links voor patiënten Handige links voor zorgprofessionals Menu

News

schermafbeelding-2021-02-18-191817.jpg

Verplaatsing van medisch-specialistische richtlijnen

Published: 18-02-2021 om 19:17

Beste allen,

Oncoline.nl is tot op heden de plek geweest voor de oncologische richtlijnen. Eind februari gaat dat veranderen en zijn alle oncologische richtlijnen ondergebracht bij de eigen beroepsgroep.

Alle medisch-specialistische richtlijnen en dus ook de oncologische richtlijnen, zijn voortaan op één plek te vinden: de richtlijnendatabase (richtlijnendatabase.nl). In verband met het multidisciplinaire karakter van oncologie is daar waar relevant een koppeling opgenomen naar andere richtlijnen, zoals de verpleegkundige of palliatieve richtlijnen.  

Alle richtlijnen op de Richtlijnendatabase hebben een vergelijkbare, modulaire opbouw. 

Op de Richtlijnendatabase worden alleen de medisch-specialistische richtlijnen geplaatst die evidence-based, modulair opgebouwd én geautoriseerd zijn door de relevante wetenschappelijke verenigingen en patiëntverenigingen. Voor de oncologische richtlijnen, of onderdelen daarvan die hier niet aan voldoen, wordt een overgangsfase ingesteld. Deze worden op de Richtlijnendatabase als pdf geplaatst. Hiermee gaat er geen informatie verloren. Tijdens de overgangsfase wordt voor deze richtlijnen ingezet op een modulaire revisie. 

Er is met zorg gewerkt aan een goede overgang van Oncoline naar de Richtlijnendatabase.  

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Anne Steutel (a.steutel@iknl.nl) en Marieke Hermsen (soncos@demedischspecialist.nl).

Met vriendelijke groet,

Thijs Merkx (Raad van Bestuur IKNL),

Selma Tromp (Bestuurslid portefeuille Kwaliteit FMS)

en Marcel Verheij (Voorzitter Platform Oncologie - SONCOS)