Contact Handige links voor patiënten Handige links voor zorgprofessionals Menu

News

veelbelovende-zorg.jpg

Miljoenensteun voor veelbelovende zorg ziekenhuizen

Published: 07-04-2021 om 16:14

De vijf projecten voor veelbelovende zorg die subsidie ontvangen zijn:

  • een eenmalige behandeling van uitgezaaide darmkanker met minder bijwerkingen voor oudere en fragiele patiënten (6,4 miljoen, UMC Utrecht);
  • een laserbehandeling bij een niet-operabele kwaadaardige hersentumor (€ 3,9 miljoen, Radboudumc);
  • een onderzoek naar een veelbelovende behandeling van therapieresistente dwangstoornissen (€ 2,8 miljoen, Amsterdam UMC);
  • onderzoek naar een patiëntvriendelijker en goedkopere test om koemelkallergie bij kinderen te kunnen vaststellen (€ 713.203, Rijnstate ziekenhuis);
  • onderzoek naar de effectiviteit van nazorg op maat voor hoogrisico patiënten na een verblijf op de IC (1,6 miljoen, Radboudumc).

Springplank naar het basispakket
Van veelbelovende zorg naar verzekerde zorg is vaak een lange weg. Alleen bewezen effectieve zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Daar is goed onderzoek voor nodig en dat kost veel geld. Met name de kosten om patiënten te kunnen behandelen met veelbelovende zorg zijn hoog, en daarmee vaak dé bottleneck voor ziekenhuizen die een vergelijkende studie willen doen naar een nieuwe behandeling versus standaardzorg. Vaak gaat het om dure, nieuwe zorg waarvan de effecten over een langere periode gemeten moeten worden. En dat terwijl een positieve uitkomst – de zorg is bewezen effectief – niet bij voorbaat vaststaat. Om te bevorderen dat veelbelovende zorg sneller beschikbaar komt voor patiënten, voert het Zorginstituut sinds 2019 de Subsidieregeling veelbelovende zorg uit in samenwerking met ZonMw. Jaarlijks is er bijna 70 miljoen beschikbaar. De Subsidieregeling veelbelovende zorg fungeert als een springplank naar het basispakket voor veelbelovende zorg in Nederland.

Veel belangstelling voor onderzoek IC-nazorg
Alle onderzoeken die nu subsidie ontvangen, leveren een bijdrage aan het verder verbeteren van de toegankelijkheid en betaalbaarheid van goede zorg in Nederland. Zo kijken patiënten en IC-artsen ‘reikhalzend’ uit naar de resultaten van het onderzoek naar gestructureerde  nazorg op maat voor hoogrisico patiënten op de IC, zegt senior-onderzoeker Mark van den Boogaard van het Radboudumc. Jaarlijks belanden ongeveer 80.000 Nederlanders op de intensive care. Ongeveer 40.000 van hen houden daar langdurig fysieke, mentale en cognitieve klachten aan over.“ Dit zijn vaak patiënten die al bij opname vallen in een hoogrisico-groep, vaak vanwege een kwetsbaardere gezondheid of mentale gesteldheid”, aldus Van den Boogaard. Omdat wetenschappelijk bewijs ontbreekt, wordt nazorg nu niet vergoed en daardoor beperkt aangeboden. De praktijk laat volgens Van den Boogaard al jaren zien dat deze groep patiënten met gestructureerde, persoonsgerichte nazorg eerder en beter herstelt van de gevolgen van een IC-opname. Aan het onderzoek dat nu van start kan, doen 1.540 patiënten mee, vanuit 5 ziekenhuizen.

Goede en toegankelijke zorg voor alle Nederlanders
De Nederlandse gezondheidszorg is een van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen en de verplichte basiszorgverzekering. Het Zorginstituut waakt erover dat onze zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan waardevolle behandelingen waarvan vaststaat dat die echt werken. Deze ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes maken we uiteindelijk voor en namens 17 miljoen Nederlanders. Zodat iedereen ook in de toekomst toegang houdt tot goede en betaalbare zorg.